Haal de Paus naar Nederland

Begin februari 2014 is er een “burgerinitiatief” gestart om Paus  Franciscus over te halen alsnog naar Nederland te komen.
De oproep heeft in totaal bijna 4.500 ondersteunende reacties opgeleverd in één maand tijd. Op de website:  www.pausnaarnederland.nl   vindt u alle informatie hoe u dit burgerinitiatief kunt ondersteunen.
Wilt u ook dat Paus Franciscus naar Nederland komt onderteken dan de Intekenlijst en laat een steunbetuiging na op bovengenoemde  website Help mee om de Paus naar Nederland te krijgen en steun deze actie!
Klik hier voor de intekenlijst