Gemeente Utrecht liegt

Hoera, eindelijk veilig mijn vuilnis wegbrengen!

Na een half jaar, 5 brieven schrijven (2 aangetekende!) zag ik zaterdag 25 juni 2022 dat ik mijn vuilnis nu veilig weg kan brengen. Hoe simpel kan het zijn, een stukje gras en struiken weg en straatstenen er bij. Misschien 2 uur werk? Gemeente Utrecht bedankt en denk voortaan in oplossingen i.p.v. in heen en weer geschuif.

 

Gemeente liegt tegen bewoner Pastoor Ohllaan.

Bij het ontvangen van de WOZ belasting begin dit jaar stond ook de afvalstoffenheffing vermeld. Deze is m.i.v. 2022 maar liefst met 24,89 % verhoogd.!
Ik kan hier wel begrip voor opbrengen mits de Gemeente er alles aan doet om het voor de bewoners zo goed mogelijk te maken. Maar nee, eerst was er alleen het huisvuil wat we zelf weg moesten brengen, later kwam daar ook het plastic bij.
Deze afvalcontainer staat voor de bewoners van de Pastoor Ohllaan in Vleuten op de Kees Valkensteinlaan. Deze container is geplaatst aan de kant van een flatgebouw. Er is daar geen stoep! De straat is daar vrij smal en er komen vaak grote vrachtauto’s voor de bevoorrading van Albert Heijn, levensgevaarlijk!

Met het l. wiel kan men wel met de rollator bij de container komen maar met het andere wiel niet wegens hoogte verschil. (zie foto) een rolstoel kan er al helemaal niet komen.

Begin november 2021 werd er een brief naar de Gemeente gestuurd, geen antwoord. Eerst na een aangetekende herinneringsbrief kwam er antwoord op 18 januari 2022
Men wist niet  van wie het terrein was waarop de container stond. Informatie bij de bewoners van het gebouw leverde op dat men in december 2021 al wist van wie het terrein was, het was n.l. in beheer gegeven aan de Gemeente Utrecht. Er was ook al een plan gemaakt hoe het moest worden voor de toegankelijkheid voor rollators en rolstoelen. (zie foto)
Nu, 20 juni 2022 is er nog steeds niet gebeurd ondanks 3 brieven waaronder, weer een aangetekende  brief aan de burgemeester , alleen beloften van de Gemeente dat er aan gewerkt wordt. 600 Meter bij mij wordt het afval wel opgehaald maar dat noemt men dan buitengebied.

In Haarzuilen is het nog gekker. Het afval wordt opgehaald op de Thematerweg  tot het hek van het Kasteel. Dan stopt men, rijdt het plein over en gaat dan weer een kilometer verderop weer verder met ophalen. Hoe verzin je het, zitten bij de Gemeente geen mensen die redelijke kunnen nadenken?

Je vraagt je af wat doen ze daar eigenlijk. Dat hele nieuwe wegbrengsysteem heeft handenvol geld gekost en wie gaat dat betalen? Ja, juist U en ik.
Wethouder dhr K.V. heeft “Afval” in zijn takenpakket. Kennelijk is hij niet bij machte om deze situatie in Vleuten en Haarzuilen te veranderen. Hoe moet hij dan de hele nieuwe woonwijk bij de Haarrijnse plas gaan realiseren, arme nieuwe bewoners.
T.Oostrum